Får IOR-prisen for systematisk arbeid over lang tid

ior-vinnere-2022

Stolte vinnere av IOR prisen 2022. På bilde fra venstre: Jan Seglem, direktør for Region vest i Vår Energi, Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), Camilla Salthe, Senior vice president, Field life extension i Equinor og Oljedirektør (konstituert) Torgeir Stordal.

30.08.2022 Rettighetshaverne på Statfjord-feltet i Nordsjøen får Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR-prisen) for å ha tatt i bruk en rekke IOR-tiltak som bidrar til en utvinningsgrad i verdensklasse.

Operatør Equinor og Vår Energi har over lang tid demonstrert evne til å ta i bruk teknologi for å øke utvinningen fra feltet. Noe som har ført til en forlengelse av estimert produksjonstiden for Statfjord-feltet på nær 40 år, sammenlignet med opprinnelig plan for feltet.

Utstrakt bruk

Årets vinner – den 17. i rekken siden første pris i 1998 – har spilt en viktig historisk rolle i norsk sokkels 50 år lange historie. Oljedirektør (konstituert) Torgeir Stordal uttaler at «det er en glede å tildele IOR-prisen til Equinor og Vår Energi for deres utstrakte bruk av utvinningsmetoder og nyutviklet teknologi over mange år.»

Statfjord startet produksjonen i november 1979 og kan – med dagens planer – produsere fram mot 2040. Da har feltet produsert i 60 år. Da Plan for utbygging og drift ble levert til myndighetene i 1976, var produksjonen anslått å vare til 2003.

Ulike metoder

En rekke metoder har blitt brukt - og brukes – på Statfjord. Blant disse er ulike vann- og gassinjeksjonsmetoder, horisontale og flergrensbrønner, gassnedblåsing, forbedret seismisk avbildning av undergrunnen, teknologi for forbedret sandkontroll i brønnene, samt teknologi for brønnplugging.

Innsatsen har gitt avkastning. Siden 2000 har reservene på Statfjord økt med ti prosent. Volumet tilsvarer mer enn to Goliat-felt eller ett Edvard Grieg-felt.

Utvinningsgraden for olje fra Statfjord-feltet er hele 68 prosent, høyest på norsk sokkel. Gjennomsnittlig utvinningsgrad er 46 prosent for oljefeltene. Statfjord har produsert (per juni 2022) 577 millioner standard kubikkmeter olje (3,6 milliarder fat) siden oppstarten.

Nye mål

Equinor og Vår Energi har satt nye, ambisiøse mål for utvinningen. Planene inkluderer flere enn 100 nye brønner.

Oljedirektoratet ønsker også å gi honnør til tidligere rettighetshavere, og særlig Spirit Energy som også har vært en drivkraft for de gode planene som er lagt fram mot 2040.

Langsiktig satsing

«I dag er jeg veldig stolt over å motta Oljedirektoratets IOR-pris for arbeidet med økt utvinning i Statfjord-lisensen, sammen med partner Vår Energi», sier Camilla Salthe, Senior vice president , Field life extension i Equinor.

Hun peke på at dette er gjort mulig som følge av målrettet og langsiktig jobbing over mange år – og hun takker alle som har bidratt til å sikre god ressursutnyttelse på Statfjord over mange år.

«Sikker og effektiv drift gjennom nye måter å jobbe på er vår bærebjelke. Vi har sammen klart å lage rom for nye investeringer, og dermed forlenget levetiden på Statfjord», sier Salthe.

Partner Vår Energi synes også at IOR-prisen henger høyt og Jan Seglem, direktør for Region vest i Vår Energi sier at han er utrolig stolt over det vi har fått til i Statfjord-lisensen, sammen med Equinor:

«Satsingen på IOR er i tråd med vår langsiktige vekststrategi, og støtter våre mål om optimal ressursutnyttelse og effektiv drift på norsk sokkel. Vår Energi er en aktiv partner i alle lisenser og vil fortsette arbeidet med å øke utvinningen av olje og gass – et arbeid vi mener er helt nødvendig for å sikre langsiktig og bærekraftig verdiskapning fra sokkelen.»

 

Les om tidligere vinnere av Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen:

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 30.08.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.