Får IOR-prisen for systematisk arbeid over lang tid

ior-vinnere-2022

Stolte vinnere av IOR prisen 2022. På bilde fra venstre: Jan Seglem, direktør for Region vest i Vår Energi, Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), Camilla Salthe, Senior vice president, Field life extension i Equinor og Oljedirektør (konstituert) Torgeir Stordal.

30.08.2022 Rettighetshaverne på Statfjord-feltet i Nordsjøen får Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR-prisen) for å ha tatt i bruk en rekke IOR-tiltak som bidrar til en utvinningsgrad i verdensklasse.

Operatør Equinor og Vår Energi har over lang tid demonstrert evne til å ta i bruk teknologi for å øke utvinningen fra feltet. Noe som har ført til en forlengelse av estimert produksjonstiden for Statfjord-feltet på nær 40 år, sammenlignet med opprinnelig plan for feltet.

Utstrakt bruk

Årets vinner – den 17. i rekken siden første pris i 1998 – har spilt en viktig historisk rolle i norsk sokkels 50 år lange historie. Oljedirektør (konstituert) Torgeir Stordal uttaler at «det er en glede å tildele IOR-prisen til Equinor og Vår Energi for deres utstrakte bruk av utvinningsmetoder og nyutviklet teknologi over mange år.»

Statfjord startet produksjonen i november 1979 og kan – med dagens planer – produsere fram mot 2040. Da har feltet produsert i 60 år. Da Plan for utbygging og drift ble levert til myndighetene i 1976, var produksjonen anslått å vare til 2003.

Ulike metoder

En rekke metoder har blitt brukt - og brukes – på Statfjord. Blant disse er ulike vann- og gassinjeksjonsmetoder, horisontale og flergrensbrønner, gassnedblåsing, forbedret seismisk avbildning av undergrunnen, teknologi for forbedret sandkontroll i brønnene, samt teknologi for brønnplugging.

Innsatsen har gitt avkastning. Siden 2000 har reservene på Statfjord økt med ti prosent. Volumet tilsvarer mer enn to Goliat-felt eller ett Edvard Grieg-felt.

Utvinningsgraden for olje fra Statfjord-feltet er hele 68 prosent, høyest på norsk sokkel. Gjennomsnittlig utvinningsgrad er 46 prosent for oljefeltene. Statfjord har produsert (per juni 2022) 577 millioner standard kubikkmeter olje (3,6 milliarder fat) siden oppstarten.

Nye mål

Equinor og Vår Energi har satt nye, ambisiøse mål for utvinningen. Planene inkluderer flere enn 100 nye brønner.

Oljedirektoratet ønsker også å gi honnør til tidligere rettighetshavere, og særlig Spirit Energy som også har vært en drivkraft for de gode planene som er lagt fram mot 2040.

Langsiktig satsing

«I dag er jeg veldig stolt over å motta Oljedirektoratets IOR-pris for arbeidet med økt utvinning i Statfjord-lisensen, sammen med partner Vår Energi», sier Camilla Salthe, Senior vice president , Field life extension i Equinor.

Hun peke på at dette er gjort mulig som følge av målrettet og langsiktig jobbing over mange år – og hun takker alle som har bidratt til å sikre god ressursutnyttelse på Statfjord over mange år.

«Sikker og effektiv drift gjennom nye måter å jobbe på er vår bærebjelke. Vi har sammen klart å lage rom for nye investeringer, og dermed forlenget levetiden på Statfjord», sier Salthe.

Partner Vår Energi synes også at IOR-prisen henger høyt og Jan Seglem, direktør for Region vest i Vår Energi sier at han er utrolig stolt over det vi har fått til i Statfjord-lisensen, sammen med Equinor:

«Satsingen på IOR er i tråd med vår langsiktige vekststrategi, og støtter våre mål om optimal ressursutnyttelse og effektiv drift på norsk sokkel. Vår Energi er en aktiv partner i alle lisenser og vil fortsette arbeidet med å øke utvinningen av olje og gass – et arbeid vi mener er helt nødvendig for å sikre langsiktig og bærekraftig verdiskapning fra sokkelen.»

 

Les om tidligere vinnere av Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen:

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 30.08.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).