Klarsignal for Hod B

Hod_B_1920x1080-AkerBP

Hod B i Nordsjøen starter snart produksjonen. Det skjer med en ubemannet innretning som fjernstyres fra Valhall-feltet. (illustrasjon: Aker BP)

20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

Operatøren er i gang med oppstarten. Aker BP og de andre rettighetshaverne har investert nær 6,2 milliarder kroner i utbyggingen av Hod B.

Reservene er anslått til å være 6,3 millioner standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer 40 millioner fat. Feltet forventes å produsere til 2049.

Kan bane vei for andre felt

– Det er store gjenværende, utvinnbare volum i flere nedstengte felt på sokkelen. Erfaringen og læring fra re-utviklingen av Hod kan bane vei for at ytterligere nedstengte felt kan utvikles lønnsomt, blant annet gjennom samordnet utbygging med andre funn i området, sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Hod-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor, og 13 kilometer sør for Valhall-feltet. Hod ble påvist i 1974 og Plan for utbygging og drift ble godkjent (PUD) i 1988. Produksjonen startet i 1990.

Feltet har vært bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning, fjernstyrt fra Valhall. Det planlegges å fjerne Hod-innretningen i 2025.

PUD for en ny, ubemannet installasjon, ble godkjent i desember 2020. Hod B ble installert på feltet i juli og august 2021. 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).