Klarsignal for Hod B

Hod_B_1920x1080-AkerBP

Hod B i Nordsjøen starter snart produksjonen. Det skjer med en ubemannet innretning som fjernstyres fra Valhall-feltet. (illustrasjon: Aker BP)

20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

Operatøren er i gang med oppstarten. Aker BP og de andre rettighetshaverne har investert nær 6,2 milliarder kroner i utbyggingen av Hod B.

Reservene er anslått til å være 6,3 millioner standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer 40 millioner fat. Feltet forventes å produsere til 2049.

Kan bane vei for andre felt

– Det er store gjenværende, utvinnbare volum i flere nedstengte felt på sokkelen. Erfaringen og læring fra re-utviklingen av Hod kan bane vei for at ytterligere nedstengte felt kan utvikles lønnsomt, blant annet gjennom samordnet utbygging med andre funn i området, sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Hod-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor, og 13 kilometer sør for Valhall-feltet. Hod ble påvist i 1974 og Plan for utbygging og drift ble godkjent (PUD) i 1988. Produksjonen startet i 1990.

Feltet har vært bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning, fjernstyrt fra Valhall. Det planlegges å fjerne Hod-innretningen i 2025.

PUD for en ny, ubemannet installasjon, ble godkjent i desember 2020. Hod B ble installert på feltet i juli og august 2021. 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.