Klarsignal for Hod B

Hod_B_1920x1080-AkerBP

Hod B i Nordsjøen starter snart produksjonen. Det skjer med en ubemannet innretning som fjernstyres fra Valhall-feltet. (illustrasjon: Aker BP)

20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

Operatøren er i gang med oppstarten. Aker BP og de andre rettighetshaverne har investert nær 6,2 milliarder kroner i utbyggingen av Hod B.

Reservene er anslått til å være 6,3 millioner standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer 40 millioner fat. Feltet forventes å produsere til 2049.

Kan bane vei for andre felt

– Det er store gjenværende, utvinnbare volum i flere nedstengte felt på sokkelen. Erfaringen og læring fra re-utviklingen av Hod kan bane vei for at ytterligere nedstengte felt kan utvikles lønnsomt, blant annet gjennom samordnet utbygging med andre funn i området, sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Hod-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor, og 13 kilometer sør for Valhall-feltet. Hod ble påvist i 1974 og Plan for utbygging og drift ble godkjent (PUD) i 1988. Produksjonen startet i 1990.

Feltet har vært bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning, fjernstyrt fra Valhall. Det planlegges å fjerne Hod-innretningen i 2025.

PUD for en ny, ubemannet installasjon, ble godkjent i desember 2020. Hod B ble installert på feltet i juli og august 2021. 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2022

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.