Læring under ONS

klasserom-1920x1080

The NOR-way.  Myndighetsstanden på årets ONS er utformet som et klasserom. Her får besøkende anledning til å lære mer om den norske modellen. Foto: Øystein Leiknes Nag/OD

29.08.2022 Som tidligere år er Oljedirektoratet på plass i Hall 8 under ONS. Den starter 29. august. Tema på årets stand er The NOR-way og konseptet er et klasserom.

Den 30. august deles Oljedirektoratets IOR-pris ut.

I år markerer vi at det er 50 år siden Stortinget bestemte opprettelsen av Oljedirektoratet og at det skulle legges til Stavanger. Årets stand – felles med Olje- og energidepartementet – reflekterer at vi bruker kunnskapen fra fortiden til å se framover – The NOR-way.

Jubileumsvideo >

 

Stand på ONS

Panoramabilde av standen.

Besøkende blir tilbudt "undervisning" gjennom fire dager. Foredragene – ett hver dag – tar for seg:

  • Leting og konsesjonsrunder
  • Feltutvikling
  • Dataforvaltning
  • Framtidens oljedirektorat

"Timen" starter kl 12.00 mandag, onsdag og torsdag, og kl 13.00 tirsdag.

Epler på kateteret

Bilde fra standen som viser epler på kateteret.

Tirsdag 30. august deles Oljedirektoratets IOR-pris ut – den 17. i rekken. Det skjer under hovedkonferansen på ONS. Og dagen etter, onsdag presenterer vinneren arbeidet sitt på en Technical session som finner sted i Uburen inne på messeområdet. Sesjonen er åpen for alle med adgang til messeområdet.

 

Take pride in knowledge

Bilde fra standen.

 

Langskip

Bilde fra standen.

 

Norges riksvåpen

Bilde fra standen som viser Norges riksvåpen.

 

Jubileumsvideo

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.08.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).