Mineralforekomster påvist langs Knipovitsjryggen

jotul

Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) ble det på toktet vest av Spitsbergen, påvist en sulfidoppbygning hvor det strømmet ut svarte vannmasser med temperatur på over 300 grader celsius, en svart skorstein. Sulfidene inneholder metaller som er etterspurt globalt. (Foto: Marum)

26.08.2022 Et tokt i regi av det tyske forskningssenteret Marum ved Universitetet i Bremen har påvist et område vest for Spitsbergen hvor det er hydrotermal aktivitet, noe som er en forutsetning for at det blir dannet såkalte svarte skorsteiner (black smoker) av metallrike sulfider.

Funnet er gjort langs Knipovitsjryggen, 100 kilometer vest for Spitsbergen. Oljedirektoratet deltok på toktet.

Hydrotermal aktivitet er magmatisk oppvarmet vann i undergrunnen beveger seg gjennom åpninger i bergartene opp til havbunnen og danner svarte skorsteiner av metallrike sulfider.

Langs denne nordlige delen av den Midt-Atlantiske spredningsryggen, den 500 kilometer lange Knipovitsjryggen, har det tidligere vært ulike observasjoner som kunne tyde på hydrotermal aktivitet. Nå er det bekreftet.

Basert på data fra tidligere undersøkelser utført av Universitet i Bergen og Oljedirektoratet, hadde man på forhånd klare indikasjoner på hvor man skulle lete etter hydrotermale kilder.

I perioden 6. juli til 3. august gjennomførte Marum et tokt med skipet RV Maria S. Merian.

Stig-Morten Knutsen, Oljedirektoratets observatør og geolog om bord på toktet forklarer at det tidligere har vært lett før uten resultat i store områder med 3000 meters vanndyp: «Desto større var gleden om bord når vi, på bakgrunn av geologiske modeller og kjemiske og fysiske observasjoner, klarte å manøvrere den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) til det som viste seg å være en sulfidoppbygning med en solid pipe hvor det strømmet ut svarte vannmasser med temperatur på over 300 grader celsius, en svart skorstein.»

«Vi har valgt å kalle det hydrotermale området for Jøtul - som i norrøn mytologi er en kjempe som bor inne i berget. Vi syntes det navnet passet da Jøtul er minst én kilometer lang og omkring 200 meter bred, og også inkluderer fossile/utdødde termale kilder og andre aktive kilder», sier han.

Kart

Oppdatert: 28.08.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).