Oppdaterer Diskos

Datalagring

Diskos er Norges nasjonale datalager for petroleumsrelaterte undergrunnsdata. I mer enn 25 år har industrien samarbeidet om å skape en felles forvaltningsløsning for brønn-, seismikk- og produksjonsdata innsamlet på norsk kontinentalsokkel. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

12.10.2022 I januar lanserer Oljedirektoratet en oppdatert versjon av petroleumsdatabasen Diskos.

2.0-versjonen skal gi brukerne mulighet til å prosessere og tolke dataene der hvor de er lagret – og dermed blir nedlasting til lokal disk historie.

Diskos er den nasjonale databasen for petroleumsdata; brønndata, seismikk- og produksjonsdata. Alle slike data som innrapporteres til Oljedirektoratet, blir lastet opp i Diskos.

Diskos 2.0 er en viktig brikke i å digitalisere petroleumsindustrien i Norge. Sømløs tilgang til data av høy kvalitet legger til rette for bedre bruk av data i analysearbeid og stimulerer til utvikling av teknologi og nye arbeidsmetoder. Det skal legges til rette for de mulighetene som ligger i dataanalyse og maskinlæring.

Selve dataene ligger lagret i datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland. Diskos inneholder i dag totalt over 13 petabyte data. Dette er en mangedobling siden 2014 da Diskos «bare» hadde 1 Petabyte data.

13 petabyte er enorme mengder data. En petabyte tilsvarer én billiard byte; 1000⁵ eller 10¹⁵.

I Diskos blir det satt rettigheter, altså hvilke selskap som skal ha lov til å se og bruke dataene. Diskos er på mange måte som en nettbank. Man setter inn og man tar ut, og man ser bare sine egne «kontoer». Banken er døgnåpen.

Mesteparten av dataene i Diskos er underlagt taushetsplikt i en bestemt periode. Når denne perioden utløper, bruker Oljedirektoratet Diskos til å frigi data. Dataene blir da offentlig tilgjengelig for alle selskaper som har tilgang til Diskos. For andre som ikke er medlem i Diskos, er data tilgjengelig via Diskos' offentlige portal. Bruker betaler da en administrativ kostnad for å få tilgang.

I dag samarbeider 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør, men er administrert av myndighetene. Oljedirektoratet har det juridiske ansvaret og leder Diskos.

Diskos ble etablert i 1995 og er historien om myndigheter, leverandører og selskaper på norsk sokkel har lykkes med å skape en svært nyttig databaseløsning for industrien, og gjennom dette bygget opp en samarbeidskultur for å forvalte dataene. Konkurransen består i å tolke og bruke dataene.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.10.2022

Siste nyheter

Fire selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
31.03.2023 I dag har fire selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i to arealer i Nordsjøen. Selskapene er Aker BP, OMV, Wintershall Dea og Stella Maris CCS.
ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.