Skal evaluere nytt filformat for seismikk

Seismikk

Segy rev. 2-formatet vil gjere det mogleg å i langt større grad automatisere innrapporteringa av seismikk.

17.10.2022 I tida framover kjem mange aktørar på sokkelen, mellom anna oljeselskap, programvareleverandørar og i seismikkselskap, til å bli kontakta av Troika International.

Diskos og Oljedirektoratet har gitt Troika International oppdraget med å utgreie kva som skal til for å implementere eit oppdatert rapporteringsformat for seismikkdata.

«Segy rev. 2-formatet vil gjere det mogleg å i langt større grad automatisere innrapporteringa av seismikk. Det blir også lettare for brukarane å konvertere formatet til sine ønska bruksformat», seier Petter Dischington, som er ansvarleg for prosjektet i OD.

Segy-formatet som blir bruk i dag stammar frå 1970-talet, og det er godt kjent for alle som har brukt seismikk.  Men formatet har avgrensingar som gjer det vanskeleg å lagre dagens enorme mengder seismikkdata, og maskinlesbarheita til formatet er ikkje optimalt. Noreg blir eitt av dei første landa som tar i bruk Segy rev. 2.

Prosjektet skal ferdigstillast i første kvartal 2023. Etter planen skal det danne grunnlaget for vidare oppdatering av rapporteringsregelverket for seismikkdata.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 17.10.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.