Oljedirektoratet

Skal evaluere nytt filformat for seismikk

Seismikk

Segy rev. 2-formatet vil gjere det mogleg å i langt større grad automatisere innrapporteringa av seismikk.

17.10.2022 I tida framover kjem mange aktørar på sokkelen, mellom anna oljeselskap, programvareleverandørar og i seismikkselskap, til å bli kontakta av Troika International.

Diskos og Oljedirektoratet har gitt Troika International oppdraget med å utgreie kva som skal til for å implementere eit oppdatert rapporteringsformat for seismikkdata.

«Segy rev. 2-formatet vil gjere det mogleg å i langt større grad automatisere innrapporteringa av seismikk. Det blir også lettare for brukarane å konvertere formatet til sine ønska bruksformat», seier Petter Dischington, som er ansvarleg for prosjektet i OD.

Segy-formatet som blir bruk i dag stammar frå 1970-talet, og det er godt kjent for alle som har brukt seismikk.  Men formatet har avgrensingar som gjer det vanskeleg å lagre dagens enorme mengder seismikkdata, og maskinlesbarheita til formatet er ikkje optimalt. Noreg blir eitt av dei første landa som tar i bruk Segy rev. 2.

Prosjektet skal ferdigstillast i første kvartal 2023. Etter planen skal det danne grunnlaget for vidare oppdatering av rapporteringsregelverket for seismikkdata.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 17.10.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.