Sokkelåret 2022 presenteres 9. januar

sokkelaaret

Foto: Bjørn Rasen/OD

19.12.2022 9. januar klokka 10.00 får du historien, tallene og trendene på npd.no.

 

Sokkelåret 2022

Sett av formiddagen 9. januar – da presenterer konstituert oljedirektør Torgeir Stordal året som gikk på norsk sokkel, og litt om årene som kommer.

I tidligere år har vi presentert Sokkelåret på et arrangement i våre lokaler, med streaming, det neste blir heldigitalt med en litt annen innpakning. Men du får fortsatt "vareopptellingen", analysene og prognosene.

2022 har vært et år preget av blant annet krigen i Ukraina og energikrise i Norge og Europa. På norsk sokkel har det vært høy aktivitet – stikkord er mange prosjekter, høy produksjon, økt gassuttak for å møte etterspørselen fra EU og mer trykk på nye næringer som havvind og fangst og lagring av CO2.

Regjeringen er også i gang med en åpningsprosess for leting etter og utvinning av mineraler på havbunnen.

Hør og se mer om hva som skjer 9. januar klokken 10.00 – presentasjonen følger du npd.no, der finner du også pressemelding, presentasjon og bakgrunnstall.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.01.2023

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.