Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

sissel-harald

Sissel Eriksen og Harald Brekke deltok på møte i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) i juli. Foto: International seabed authority.

06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

Valget ble bekreftet den 24. august 2022. Eriksen er valgt for perioden 2023-2027. Medlemmene i kommisjonen velges ut fra personlig kapasitet, det er ikke Norge som tildeles et sete i kommisjonen. Harald Brekke fra Oljedirektoratet er ferdig i kommisjonen etter to perioder.

Eriksen sier at det er veldig spennende å få denne muligheten til å jobbe med internasjonale oppgaver i Havbunnsmyndigheten (ISA). Hun framholder at kommisjonen har en viktig rolle å spille for å sikre forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av mineralressursene med robuste miljøstandarder, til det beste for menneskeheten.

Erfaring

«Her vil jeg bruke min erfaring fra norsk forvaltning av petroleumsressursene og marine mineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er en viktig arena for Norge, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene», sier hun.

De store havdypene, utenfor statenes nasjonale jurisdiksjon, utgjør det internasjonale havbunnsområdet.

ISA ble opprettet for å forvalte mineralforekomstene i disse områdene i tråd med kravene i havrettskonvensjonen, og for å legge til rette for utvinning av disse mineralene.

Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) er et rådgivende ekspertorgan som bidrar med analyser og beslutningsgrunnlag for ISAs virksomhet.
Norge anser ISA som en viktig arena for internasjonal havforvaltning.

Bærekraftig

«Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) har et viktig mandat i havrettskonvensjonen for å sikre en felles og bærekraftig forvaltning av mineralressursene på den internasjonale havbunnen. Norge har prioritert og deltatt aktivt i ISA sitt arbeid helt siden begynnelsen i 1994. Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Eriksen nå er valgt inn i kommisjonen», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Havrettskonvensjonen bestemmer at mineralressursene i det internasjonale havbunnsområdet er en del av menneskehetens fellesarv, og at en andel av overskuddet fra mineralutvinning skal tilfalle utviklingsland.

Det er antatt at mineraler fra dypvannsområdene kan få betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Så langt har ISA vedtatt et utforskningsregelverk for havbunnsmineraler, og arbeider nå med et regelverk for utvinning av mineraler. Først da kan kommersiell mineralutvinning begynne.

«Det er svært gledelig at Sissel er valgt inn i kommisjonen. Dette er også en anerkjennelse av Oljedirektoratet og den kompetansen vi besitter. Det er jeg stolt av», sier konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.09.2022

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.