Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

sissel-harald

Sissel Eriksen og Harald Brekke deltok på møte i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) i juli. Foto: International seabed authority.

06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

Valget ble bekreftet den 24. august 2022. Eriksen er valgt for perioden 2023-2027. Medlemmene i kommisjonen velges ut fra personlig kapasitet, det er ikke Norge som tildeles et sete i kommisjonen. Harald Brekke fra Oljedirektoratet er ferdig i kommisjonen etter to perioder.

Eriksen sier at det er veldig spennende å få denne muligheten til å jobbe med internasjonale oppgaver i Havbunnsmyndigheten (ISA). Hun framholder at kommisjonen har en viktig rolle å spille for å sikre forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av mineralressursene med robuste miljøstandarder, til det beste for menneskeheten.

Erfaring

«Her vil jeg bruke min erfaring fra norsk forvaltning av petroleumsressursene og marine mineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er en viktig arena for Norge, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene», sier hun.

De store havdypene, utenfor statenes nasjonale jurisdiksjon, utgjør det internasjonale havbunnsområdet.

ISA ble opprettet for å forvalte mineralforekomstene i disse områdene i tråd med kravene i havrettskonvensjonen, og for å legge til rette for utvinning av disse mineralene.

Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) er et rådgivende ekspertorgan som bidrar med analyser og beslutningsgrunnlag for ISAs virksomhet.
Norge anser ISA som en viktig arena for internasjonal havforvaltning.

Bærekraftig

«Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) har et viktig mandat i havrettskonvensjonen for å sikre en felles og bærekraftig forvaltning av mineralressursene på den internasjonale havbunnen. Norge har prioritert og deltatt aktivt i ISA sitt arbeid helt siden begynnelsen i 1994. Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Eriksen nå er valgt inn i kommisjonen», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Havrettskonvensjonen bestemmer at mineralressursene i det internasjonale havbunnsområdet er en del av menneskehetens fellesarv, og at en andel av overskuddet fra mineralutvinning skal tilfalle utviklingsland.

Det er antatt at mineraler fra dypvannsområdene kan få betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Så langt har ISA vedtatt et utforskningsregelverk for havbunnsmineraler, og arbeider nå med et regelverk for utvinning av mineraler. Først da kan kommersiell mineralutvinning begynne.

«Det er svært gledelig at Sissel er valgt inn i kommisjonen. Dette er også en anerkjennelse av Oljedirektoratet og den kompetansen vi besitter. Det er jeg stolt av», sier konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.09.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).