Veileder for tolkede data

tianyi-ma-WiONHd_zYI4-unsplash-1920px

Veilederen er utarbeidet av OD i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel. Bilde: Tianyi Ma, Unsplash.

25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

Begrepet «tolkede data» er ikke definert i regelverket. I veilederen er dette klargjort gjennom følgende definisjon:

«Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse.»

Viktig presisering

– En klargjøring av begrepet «tolkede data» og en presis definisjon har vært viktig å få på plass. Det bidrar til at data kan rapporteres inn på en effektiv og korrekt måte, og ikke minst at mer data vil kunne bli tilgjengelig tidligere, sier Arne Jacobsen, underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens i OD.

Veilederen (se under) er utarbeidet av OD, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Det siste året har vi hatt tett dialog med næringen i form av arbeidsmøter, innspill og høringer. OD er fornøyde med at det har vært et godt samarbeid, legger Jacobsen til.

Taushetspliktens lengde avgjørende

Rettighetshavere har plikt til å rapportere en rekke ulike data til myndighetene i henhold til petroleumsregelverket og regelverket om lagring av CO2. Hvorvidt disse innrapporterte dataene er tolkede eller ikke tolkede, er avgjørende for taushetspliktens lengde.

For tolkede data har taushetsplikten en varighet på 20 år, mens for ikke-tolkede data er denne på nærmere vilkår 2, 5 eller 10 år regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene.

Oljedirektoratet har også sendt en anbefaling om forkortet taushetsplikt for tolkede data til OED.

Virkning for innrapportering

Definisjonen vil ha betydning for andre veiledere; rapportering av brønndata (Blå bok) og rapportering av geofysiske data (Gul bok). Definisjonen får virkning både for data som sendes inn til myndighetene i fremtiden og for de data som allerede er sendt inn. OD har satt i gang en prosess for å gå gjennom tidligere rapporterte data.

Som følge av klargjøringen og den presiserte definisjonen av begrepet, vil rundt 30 rapporteringspliktige datatyper fra Blå bok bli omklassifisert fra tolkede til ikke-tolkede data. OD vil umiddelbart oppdatere Tabell A1 fra Blå bok og framtidige versjoner.

Gjelder både data fra petroleum og CO2-lagring

Definisjonen gjelder for petroleumsrelaterte data som innrapporteres etter petroleumsforskriften og ressursforskriften. Den gjelder også for data knyttet til lagring og transport av CO2 som innrapporteres etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen.

Mer informasjon

Veileder om tolkede data (pdf)

Alle ODs veiledninger

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.04.2022

Siste nyheter

Fire selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
31.03.2023 I dag har fire selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i to arealer i Nordsjøen. Selskapene er Aker BP, OMV, Wintershall Dea og Stella Maris CCS.
ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.