Vil forstå behov hos leverandører

claudio-schwarz-fyeOxvYvIyY-unsplash-1920px

Illustrasjonsfoto: Claudio Schwarz, Unsplash.

16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

Med undersøkelsen prøver Oljedirektoratet (OD) å kartlegge hvordan vi kan bidra til å øke verdiskapningen på norsk sokkel gjennom bedre utnyttelse av data.

Som forvalter av data fra sokkelen, ønsker vi svar på en rekke spørsmål vi er opptatt av. For å få innspill og forstå behovene, henvender vi oss til leverandører i næringen – til brukerne av tjenestene våre.

Trenger brukerinnsikt

Undersøkelsen inneholder blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan kan smartere bruk av data øke verdiskaping på norsk sokkel?
  • Hva slags teknologi bør man bruke?
  • Hvordan kan teknologi bidra til best mulig utnyttelse av data?
  • Hvordan kan Oljedirektoratet og leverandørindustrien samhandle mer og bedre?
  • Hva slags data trenger din virksomhet – og hvilke data trenger den ikke?
  • Hvordan skal vi dele dataene – enklest mulig?

– Vi hadde nylig et arbeidsmøte med representanter fra rettighetshavere på norsk sokkel og Norsk olje og gass. Møtet var veldig vellykket og ga oss verdifulle innspill. Nå ser vi fram til å høre fra leverandørindustrien, forteller en engasjert Petter Dischington, prosjektkoordinator i Oljedirektoratet.

– Innsikten vi samler inn er uvurderlig når vi skal lage en ny strategi for dataforvaltning på norsk sokkel, legger han til.

Gi dine innspill

Hvis du eller din bedrift er interessert i å dele tanker om hvordan næringen kan samarbeide om smartere bruk og mer deling av data på norsk sokkel, send en e-post til:

Kristian Albrektsen, kristian.albrektsen@npd.no eller

Petter Dischington, petter.dischington@npd.no

Du vil da få tilsendt en lenke til en undersøkelse. I etterkant av undersøkelsen arrangerer vi et kort møte på Teams for å diskutere resultatene.

Vi samler også innspill fra akademia.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2022

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.