Vil forstå behov hos leverandører

claudio-schwarz-fyeOxvYvIyY-unsplash-1920px

Illustrasjonsfoto: Claudio Schwarz, Unsplash.

16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

Med undersøkelsen prøver Oljedirektoratet (OD) å kartlegge hvordan vi kan bidra til å øke verdiskapningen på norsk sokkel gjennom bedre utnyttelse av data.

Som forvalter av data fra sokkelen, ønsker vi svar på en rekke spørsmål vi er opptatt av. For å få innspill og forstå behovene, henvender vi oss til leverandører i næringen – til brukerne av tjenestene våre.

Trenger brukerinnsikt

Undersøkelsen inneholder blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan kan smartere bruk av data øke verdiskaping på norsk sokkel?
  • Hva slags teknologi bør man bruke?
  • Hvordan kan teknologi bidra til best mulig utnyttelse av data?
  • Hvordan kan Oljedirektoratet og leverandørindustrien samhandle mer og bedre?
  • Hva slags data trenger din virksomhet – og hvilke data trenger den ikke?
  • Hvordan skal vi dele dataene – enklest mulig?

– Vi hadde nylig et arbeidsmøte med representanter fra rettighetshavere på norsk sokkel og Norsk olje og gass. Møtet var veldig vellykket og ga oss verdifulle innspill. Nå ser vi fram til å høre fra leverandørindustrien, forteller en engasjert Petter Dischington, prosjektkoordinator i Oljedirektoratet.

– Innsikten vi samler inn er uvurderlig når vi skal lage en ny strategi for dataforvaltning på norsk sokkel, legger han til.

Gi dine innspill

Hvis du eller din bedrift er interessert i å dele tanker om hvordan næringen kan samarbeide om smartere bruk og mer deling av data på norsk sokkel, send en e-post til:

Kristian Albrektsen, kristian.albrektsen@npd.no eller

Petter Dischington, petter.dischington@npd.no

Du vil da få tilsendt en lenke til en undersøkelse. I etterkant av undersøkelsen arrangerer vi et kort møte på Teams for å diskutere resultatene.

Vi samler også innspill fra akademia.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).