Vil forstå behov hos leverandører

claudio-schwarz-fyeOxvYvIyY-unsplash-1920px

Illustrasjonsfoto: Claudio Schwarz, Unsplash.

16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

Med undersøkelsen prøver Oljedirektoratet (OD) å kartlegge hvordan vi kan bidra til å øke verdiskapningen på norsk sokkel gjennom bedre utnyttelse av data.

Som forvalter av data fra sokkelen, ønsker vi svar på en rekke spørsmål vi er opptatt av. For å få innspill og forstå behovene, henvender vi oss til leverandører i næringen – til brukerne av tjenestene våre.

Trenger brukerinnsikt

Undersøkelsen inneholder blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan kan smartere bruk av data øke verdiskaping på norsk sokkel?
  • Hva slags teknologi bør man bruke?
  • Hvordan kan teknologi bidra til best mulig utnyttelse av data?
  • Hvordan kan Oljedirektoratet og leverandørindustrien samhandle mer og bedre?
  • Hva slags data trenger din virksomhet – og hvilke data trenger den ikke?
  • Hvordan skal vi dele dataene – enklest mulig?

– Vi hadde nylig et arbeidsmøte med representanter fra rettighetshavere på norsk sokkel og Norsk olje og gass. Møtet var veldig vellykket og ga oss verdifulle innspill. Nå ser vi fram til å høre fra leverandørindustrien, forteller en engasjert Petter Dischington, prosjektkoordinator i Oljedirektoratet.

– Innsikten vi samler inn er uvurderlig når vi skal lage en ny strategi for dataforvaltning på norsk sokkel, legger han til.

Gi dine innspill

Hvis du eller din bedrift er interessert i å dele tanker om hvordan næringen kan samarbeide om smartere bruk og mer deling av data på norsk sokkel, send en e-post til:

Kristian Albrektsen, kristian.albrektsen@npd.no eller

Petter Dischington, petter.dischington@npd.no

Du vil da få tilsendt en lenke til en undersøkelse. I etterkant av undersøkelsen arrangerer vi et kort møte på Teams for å diskutere resultatene.

Vi samler også innspill fra akademia.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.