Oljedirektoratet

Det blir leita for lite i Barentshavet

torgeir-barentshavkonferanse

Oljedirektør Torgeir Stordal talte optimistisk på vegne av Barentshavet under konferansen i Hammerfest onsdag. Foto: Ola Anders Skauby/OD.

26.04.2023 Ein fullsett sal på Barentshavkonferansen i Hammerfest fekk onsdag høyre oljedirektør Torgeir Stordal oppmode til å leite meir.

 – Det er framleis store ressursar i Barentshavet, både i felt, funn og i leitemoglegheiter, sa Stordal.

Han peika på felta Snøhvit og Goliat som fundamentet for dagens aktivitet og produksjon. Og neste år er Johan Castberg-feltet på plass. Det opnar nye moglegheiter, ifølge Stordal.

Det er i det siste gjort nye funn både i nærleiken av Goliat og i nærleiken av Johan Castberg. Slike funn kan skape store verdiar når dei blir knytte tilbake til eksisterande infrastruktur.

 – Det blir også jobba godt med ei ny utbyggingsløysing på Wisting, som er det største funnet på norsk sokkel som ikkje er bygd ut. Vi ser med spenning fram til å følgje dette framover, sa Stordal.

Når fleire felt kjem i produksjon blir Barentshavet ein viktigare bidragsytar og dette vil ytterlegare styrkje Noreg som energileverandør til eit trengande Europa.

I Barentshavet er berre seks prosent av ressursane produsert, medan dei oppdaga ressursane her er anslått til rett over 30 prosent av totalen i dei opna områda.

Det ligg altså framleis eit stort potensial i dei uoppdaga ressursane (over 60 prosent av totalen i dei opna områda i Barentshavet).

 – Berekningane våre viste at leiteverksemda er lønnsam i alle havområde, også i Barentshavet, minna Stordal om.

Han kom også inn på den nyleg publiserte Gassco-rapporten om eksportløysingar for gass frå Barentshavet:

 – Ei ny lønnsam eksportløysing for gass kan gi meir insentiv til å leite, sa Stordal.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.04.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.