Oljedirektoratet

Diskos 2.0 er oppe og går

Steps

18.04.2023 I går, 17. april gikk den nye versjonen av Diskos, Diskos 2.0, på lufta.

Diskos er det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Alle seismikk-, brønn- og produksjonsdata som rapporteres inn til Oljedirektoratet, lastes opp i Diskos.


«Med Diskos 2.0 begynner en ny æra for dataforvaltningen i den norske industrien. Diskos i skyen, mange automatiserte prosesser og API-integrasjon åpner for mange nye muligheter og måter å bruke Diskos-data på», sier oljedirektør Torgeir Stordal.


2.0-versjonen skal legge til rette for at brukerne kan bearbeide og tolke data der de er lagret, altså slipper de å laste dem ned til lokal disk.


Oppgraderingen til Diskos 2.0 er et digitalt skritt industrien har gjort sammen. Brukerne har vært involvert i alle fasene i prosjektet. Løsningen er basert på Landmarks iEnergy-plattform og brukergrensesnitt. Trade modulen for databytte er basert på Kadmes WhereOil produkt.


«Oljedirektoratets og selskapenes erfaring og kompetanse innen dataforvaltning har vært avgjørende for et bra resultat. Selskapenes viktigste bidrag var å være kritiske og sikre at den nye løsningen støtter de arbeidsprosessene den er designet for å støtte», kommenterer ansvarlig leder Louis Vos.


Utvikling og implementering av Diskos 2.0 har vært et langvarig og komplisert prosjekt og første versjon er nå lansert. Siden løsningen og funksjonaliteten utvikles kontinuerlig for å møte brukernes ønsker og behov vil vi kunne forvente flere mindre oppgraderinger i løpet av våren.


For tiden samarbeider 28 medlemmer og 50 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør og er administrert av myndighetene.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.04.2023

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?