Oljedirektoratet

Foreslår å utrede 20 områder for havvind

vindturbiner-shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

25.04.2023 En bredt sammensatt direktoratgruppe har identifisert 20 områder på norsk sokkel som kan være teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

Oljedirektoratet (OD) har bidratt faglig i prosessen, som er blitt ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Vi har 50 års erfaring med sameksistens på havet, noe som har vært nyttig i arbeidet med å identifisere disse områdene. I tillegg kan vi sokkelen og forstår bunnforholdene – dette er viktig kompetanse når man skal vurdere om områder er egnet for havvind», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens.

OD har blant annet bidratt med data og kunnskap om petroleumsressurser, lager for CO2 og undergrunnen.
«For oss er det vesentlig at ikke mulige verdier fra petroleum og CO2 kan gå tapt som følge av utbygging av havvind. Framover blir det viktig med god og detaljert kartlegging av ressurspotensialet i de foreslåtte områdene, med best mulig tilgjengelige data», påpeker Dahle.

«Noen av områdene er utfordrende med tanke på petroleum, andre ser ut til å ha liten konsekvens».

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Arne Bjørøen/OD

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Linn Smerud/OD

Tidlig planlegging og god dialog mellom næringene er en forutsetning for å oppnå god sameksistens med andre næringer.
I tillegg til NVE og OD har Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg deltatt i arbeidet med å utarbeide forslaget. Petroleumstilsynet har vært observatør, og flere andre instanser har bidratt med fakta.

Les mer om hvilke om områder som er aktuelle for havvind i NVEs pressemelding.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.04.2023

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?