Forlenget liv for Mikkel

14.02.2023 Myndighetene gir Equinor samtykke til forlenget bruk av havbunnsinnretningen på Mikkel-feltet i Norskehavet fra juli 2023 til oktober 2028.

Det snart 20 år siden produksjonen på Mikkel startet (august 2003).

I Plan for utbygging og drift i 2001 (PUD) står det at forventet produksjon skulle vare til 2019, med et uttak av rikgass på 22 milliarder standard kubikkmeter (Sm3).

Ved siste årsskifte hadde Mikkel, ifølge Equinor, produsert nær 34 milliarder Sm3 gass.

Mikkel produserer gjennom Åsgard undervanns-kompresjonsanlegg til Åsgard B-plattformen. Anlegget med den banebrytende teknologien har siden 2015 bidratt til økt produksjon og forlenget levetid for Mikkel.

Neste generasjons kompressorer er under utvikling og planlegges å settes i drift i 2025.

Illustrasjon som viser havbunnsinstallasjoner på Mikkelfeltet

Illustrasjon: Equinor.

I 2015 startet Equinor og partnerne i Åsgard- og Mikkel-lisensene opp verdens første anlegg for havbunns-gasskompresjon. Dette er et av de mest krevende teknologiprosjektene for økt utvinning som noen gang har blitt gjennomført.

Prosjektet fører til mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter ekstra produksjon.

Mikkel-feltet produserer i dag både kondensat og gass fra utvinningsbrønnene. Gassen på Mikkel har lavt CO2-innhold og er viktig for å fortynne gass med høyt CO2-innhold fra Åsgard-feltet.

Dagens forventede produksjonsprofil for Mikkel er estimert til 2034. Myndighetene imøteser en ny søknad om forlenget drift før 2028.

Mikkel er bygd ut med to havbunnsrammer og er tilknyttet Åsgard B med et produksjonsrør via Midgard, som er en del av Åsgard.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.02.2023

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.