Fortsetter kartleggingen for havvind

fugro-searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

06.01.2023 Oljedirektoratet har tildelt kontrakter til selskapene Fugro og Enviros for kartlegging av de grunneste lagene under havbunnen.

Hensikten er å finne de best egnede stedene til å plassere vindturbiner.

Fugro er tildelt kontrakten for området Sørlig Nordsjø II, mens Enviros skal kartlegge Utsira Nord. Fartøyene som skal brukes er henholdsvis Fugro Searcher og Kommandor Iona.

Selskapene skal utføre sju ulike målinger: "MBES (multistråle ekkolodd) leverer nøkkeldatasett for batymetri, akustisk backscatter og vannkolonnedata. I tillegg samler vi inn 2D høyoppløselig seismikk, grunnpenetrerende ekkolodd (SBP), sidesøkende sonar (SSS) data, samt magnetometerdata", sier geofysiker Lars Jensen, som leder prosjektet fra ODs side.

Det var i fjor at OD fikk oppdraget med å utføre grunnundersøkelser i de to områdene, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon. Fugro kartla deler av Sørlige Nordsjø II i fjor høst.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av midler til å fullføre grunnundersøkelsene i de to områdene. Etter planen skal det skje fra slutten av april til begynnelsen av september.

Det er boret tusenvis av brønner på norsk sokkel, men fokuset har ikke vært på lagene rett under havbunnen. Det er disse øverste 100-200 meterne vindkraftselskapene er interesserte i å finne ut mer om:

«Det er i disse lagene vindturbinene skal settes ned, så de må ha kunnskap om de geologiske og geotekniske egenskapene. Bunnforholdene på norsk sokkel er krevende og ulike fra sted til sted, derfor må de undersøkes i detalj», forklarer Jensen.

De geologiske utfordringene omfatter grunn gass, store steinblokker som falt ned på havbunnen da isen smeltet; kanaler, synkehull, utglidninger og forkastninger samt myke og "svake" avsetninger som strekker seg nedover i dypet.

"Et godt faktagrunnlag er avgjørende for å kunne forvalte ressursene på en og måte, og denne kartleggingen er et viktig skritt på veien for å kunne bygge ut havvind på norsk sokkel", sier Arne Jacobsen, underdirektør i hovedområdet Teknologi, analyser og sameksistens.

"OD har lang erfaring og mye kunnskap om å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassnæringen. Det er positivt at denne erfaringen kan brukes til å støtte opp om energiomstillingen".

Fugro Searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

 

Kommandor IonaKommandor Iona. Foto: Enviros

 

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Kart: NVE

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.01.2023

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.