Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat

robert-w

Geolog Robert W. Williams identifiserer og merker fossilt mikroplankton på eit digitalt palynologisk preparat. I bakgrunnen er maskina som digitaliserer Oljedirektoratets store arkiv av mikroplankton, pollen og sporer frå leite- og produksjonsbrønnar på kontinentalsokkelen. Foto: Arne Bjørøen

13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.

Diskos er ei felles løysing for lagring og distribusjon av seismikk-, brønn- og produksjonsdata frå norsk sokkel. Databasen blei sett i drift i 1995 som eit samarbeid mellom Oljedirektoratet, Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. 

Kvart mikroskoppreparat er gjengitt med over ti gigapiksler, altså ti milliardar pikslar. Dette er det første offentlege arkivet i verda av digitale palynologiske preparat.

Palynologi tar for seg mikrofossil som består av biopolymer av hydrogen, karbon og oksygen – med andre ord mikroplasten til naturen.   

Basert på taksonomi

Som alle felt innan paleontologi, er palynologi basert på taksonomi, å identifisere små fossil til artsnivå basert på forskjellar av både grove og fine strukturar. Denne vitskapen appellerer til geologar som har spesialisert seg i å kjenne igjen mønster og morfologi blant mange komplekse former.

Palynologer bruker omhyggjeleg og detaljert analyse gjennom eit mikroskop. Dei identifiserer og tel tusenvis av eksemplar av tusenvis av artar vunne tilbake frå tusenvis av brønnprøver. Dei reduserer denne kolossale kompleksiteten til tre fundamentale observasjonar:  alderen, avsetningsmiljøet og nærværet til avsetninga av eldre, omarbeidde avsetningar.

400 millionar  år med avsetningar på kontinentalsokkelen har late etter seg eit enormt arkiv av mikroplankton, pollen og sporar som klargjer Noregs geologiske, geografiske og miljøhistorie.

Samarbeid med medisinsk ekspertise

Palynologisk analyse er arbeidsintensiv og tidkrevjande. Optisk design og biletteknologi har blitt kraftig forbetra, men mikroskopi har blitt ståande uendra i fire hundreår.

Gjennom samarbeid med medisinsk ekspertise i Finland har OD fått innsikt i teknologiske framsteg som patologi, hematologi og cytologi har drive fram i snart 30 år. Forsking og utvikling med tanke på automatisert medisinsk diagnostisering av digitale vevsprøver viser seg  å vere brukande også til palynologiske problemstillingar.

Palynologer har auka kunnskapen vår om store delar av Noregs geologiske historie gjennom 50 år med tallause analysar av mikroplankton, pollen og sporar. Utvida analyse gjennom maskinlæring vil potensielt avdekkje endå fleire sider av Noregs djupe historie.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.03.2023

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.