Oljedirektoratet

OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

Feltarbeid Øst-Grønland kopi

Stig-Morten Knutsen er geolog tilknyttet ODs kontor i Harstad. Her er han på feltarbeid (Grønland). (Foto: privat)

22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

Ekspertgruppen arbeider med å utvikle, promotere og støtte implementeringen av et globalt system (kalles UNFC/UNRMS) som kan brukes som rammeverk for bærekraftig forvaltning av naturressurser. Det skal skje innenfor rammen av FNs mål for en bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

FNs bærekraftsmål er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Tilgjengelig energi

«Alle bærekraftsmål er viktige, men siden ODs mandat er innen energiressurser, er spesielt bærekraftsmålet om tilgjengelig energi til alle (mål#7) særlig relevant for oss. Alle bærekraftmålene er knyttet sammen med hverandre. Selv om vi i OD har forvaltningsansvar for petroleum, må vi også forholde oss til målene om helse, utdanning, rent vann, fattigdom og lignende», sier Knutsen.

ODs veletablerte klassifikasjonssystem for olje og gass er koblet mot FNs globale system for ressursklasser.

«Klassifikasjonssystemet under FN-systemet er nå også knyttet til EU-kommisjonen, spesielt for mineraler. Det vil slik også kunne påvirke oss i Norge via vårt forhold til EU. I OD vurderer vi å bruke FNs-systemet innen fangst og lagring av CO2 (CCS) og havbunnsmineraler», sier han.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Styret i ekspertgruppen har noe over 20 medlemmer, mens det i selve ekspertgruppen er totalt over 100 medlemmer. De har tverrfaglig bakgrunn og kommer fra hele verden. Styret har møter 1-3 ganger i kvartalet. Mange av møtene er digitale, men noen innebærer reiser til FNs kontor i Genève.

«Bruk av naturressurser, som petroleum og mineraler, er nødvendig og viktig for sikker og tilgjengelig energi, også i det grønne skiftet. Det grønne skiftet må også skje på en miljøvennlig måte. Derfor er utviklingen og anvendelsen av et velrenommert FN-system for klassifisering av ressurser spesielt viktig å følge med på», sier Knutsen.

Knutsen arbeider til daglig ved ODs kontor i Harstad. Han har i tillegg en professor ll-stilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 22.05.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.