Oljedirektoratet

Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!

shutterstock-chatgpt

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?

Snakk med Nina, din geofaglige assistent for alt som har med statusrapporter å gjøre.

OD bidrar i et pilotprosjekt fra FabriqAI og Kadme hvor kunstig intelligens brukes til søk i tilgjengeliggjorte statusrapporter fra sokkelen (les mer her). Her kan du spørre om utvinningstillatelser, områder, prospekter, brønner og funn fra over 600 rapporter som dokumenterer arbeid gjort av selskap på sokkelen.

«Dette er mer enn bare enkle søk, her kan du snakke med en digital personlighet som prøver å forstå konteksten av spørsmål, og som har tilgang til svært mye verdifull informasjon», sier Petter Dischington, som er primus motor bak initiativet fra ODs side.

Verktøyet fungerer både på norsk og engelsk.

«Vi er opptatt av nøyaktig informasjon og gode kildehenvisninger, hvor man minimerer risikoen for faktafeil eller såkalte hallusinasjoner som mange AI-produkter er kjent for.»
I første omgang er dette et pilotprosjekt som går til oktober. Det er fritt fram for alle å registrere seg som brukere.

Mange i OD har bidratt til at statusrapportene ble tilgjengeliggjort, med et håp om at disse er nyttige for de som leter etter og utvikler felt på sokkelen.

«OD er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som bidrar til verdiskaping fra petroleumsindustrien. Dette prosjektet vil gi verdifull erfaring med bruk av AI, og i tillegg utnytte det enorme potensialet som ligger i statusrapportene», sier underdirektør Arne Jacobsen i Teknologi, analyser og sameksistens.

Logg deg inn her om du vil prøve verktøyet!

Oppdatert: 26.05.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.