Oljedirektoratet

Stordal held fram som oljedirektør

torgeir-s

14.04.2023 Torgeir Stordal blei i statsråd i dag utnemnt til direktør for Oljedirektoratet (OD).

Stordal har fungert i stillinga sidan juni i fjor, og er gitt eit åremål på seks år i stillinga som oljedirektør, med moglegheit for fornying.

– Eg er svært glad for at Torgeir Stordal skal leie Oljedirektoratet. Torgeir er ein kunnskapsrik og erfaren leiar som har dei beste føresetnadene for å vidareutvikle direktoratet. Han har inngåande kunnskap om næringa og vi får ein etatsleiar som kan bidra til ytterlegare verdiskaping på norsk sokkel framover, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Stordal er utdanna cand.scient. i geofysikk frå Universitetet i Bergen. Han blei tilsett i OD i 2017 som direktør for leiting, og i 2020 fekk han hovudansvaret for teknologi, analysar og sameksistens.

Før han byrja i OD hadde Stordal erfaring som geofysikar og frå ei rekkje leiarstillingar, blant anna som leitesjef i Norske Shell i perioden 2009-2013 og ei global rolle innan ressursevaluering ved Shells hovudkontor Nederland frå 2013-2017. Stordal har også hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass (no Offshore Norge).

– Energibransjen er i stor endring, og styresmaktene skal ta ei rolle i omstillinga. Dette er eit arbeid eg gler meg til å halde fram med saman med dei dyktige leiarane og medarbeidarane våre, seier oljedirektør Torgeir Stordal.

Les Olje- og energidepartementet si pressemelding her.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?