Produksjonstal for desember 2020

Gul-bro-trafikklys-plattform-1920px

Illustrasjonsfoto.

22.01.2021 Førebels produksjonstal i desember 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 135 000 fat olje, NGL og kondensat.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 811 000 fat olje, 310 000 fat NGL og 13 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Regjeringa vedtok 29. april 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstalet for olje i desember inkluderer dette kuttet på 134 000 fat per dag i andre halvår 2020.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020. Dette ble framlagt 12. mai. I oppdateringen er det tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging, samt oljeproduksjonen i første kvartal.

Oljeproduksjonen er 5,0 prosent over OD sin prognose for desember og 1,3 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Produksjon desember 2020

Tabell som viser olje- og gassproduksjon i desember 2020

 

Oljeproduksjon 2020

Fig-2 norsk.png

 

Væskeproduksjon 2020

Figur som viser væskeproduksjon 2020

Gassproduksjon 2020

Figur som viser gassproduksjon 2020

 

Den totale petroleumsproduksjonen i 2020 er om lag 228,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 98,4 MSm3 o.e olje, om lag 18,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 112,3 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 12,9 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

 

Kontakt
Ola Anders Skauby

Tlf: + 47 905 98 519

Oppdatert: 22.01.2021