Oljefunn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/5-10 S

nyhetsbilder_od33-2

22.12.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 891, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-10 S.

Brønnen er boret om lag 23 kilometer nord for Heidrunfeltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Brønnøysund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura (Åreformasjonen) og trias («Grey Beds») alder.

Brønn 6507/5-10 S traff på en oljekolonne på til sammen 270 meter i Åreformasjonen og «Grey Beds» hvorav til sammen 90 meter er sandsteinslag med hovedsakelig meget gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere resultatene av funnet sammen med andre nærliggende prospekter for en fremtidig avgrensning av funnet og en mulig tilknytning til eksisterende infrastruktur i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 891. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Brønn 6507/5-10 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2179 og 2214 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i «Red Beds» av trias alder.

Havdypet er 355 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/5-10 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson. Riggen skal nå til verft i Bergen i påvente av nye oppdrag.

 

Kart over brønn 65075-10-S

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 23.12.2020