Økt utvinning (IOR)

Økt utvinning (IOR) er den ekstra oljeutvinningen som oppnås utover det som er beskrevet i PUD (plan for utbygging og drift).

IOR

Med dagens produksjonsplaner blir mer enn halvparten av de påviste oljeressursene i felt på norsk sokkel liggende igjen i undergrunnen.

Det er flere mulige tiltak som kan resultere i økt produksjon fra et reservoar utover forventet produksjon. Disse tiltakene kalles IOR (increased oil recovery).​

Utvinningsgrad for olje er et mål for hvor stor del av oljen som kan utvinnes. Dersom utvinningsgraden økes med bare noen få prosent vil dette representere store verdier for samfunnet.

Oljedirektoratets oppgave er å bidra til at samfunnsøkonomiske ressurser blir utvunnet på sokkelen. ​

Les mer

Hvorfor får vi ikke ut all oljen?​

 

Kontakt
Sølvi Amundrud

Tlf: +47 51876765

Oppdatert: 26.08.2022

Kontakt
Sølvi Amundrud

Tlf: +47 51876765