Avanserte utvinningsmetoder (EOR)

Avanserte utvinningsmetoder (EOR) sikter på den oljen som ikke lar seg fortrenge ved konvensjonell vann- og/eller gassinjeksjon.

Flere av feltene på norsk sokkel har produsert så lenge at verken reservoartrykket i seg selv eller vann- og gassinjeksjon gir tilstrekkelig oljeproduksjon lenger.

Grunnen til dette er at den gjenværende oljen ikke lar seg frigjøre fra bergarten ved injeksjon av mer vann eller gass. Denne gjenværende oljen kalles immobil. For at den immobile oljen skal kunne produseres må andre utvinningsmetoder brukes. ​

Metodene for å øke oljeutvinningen fra reservoarer utover de tidligere nevnte injeksjonsmetoder går under betegnelsen EOR (enhanced oil recovery).

Hvilken EOR-metode som vil gi best utvinning fra et reservoar avhenger av hvilke reservoaregenskaper det gitte reservoaret har. Oljedirektoratet ser potensial for stor verdiskapning gjennom EOR-metoder for felt på norsk sokkel. ​​

Les mer

Hvorfor får vi ikke ut all oljen?​

EOR-screeningstudie 2017​

 

Hva betyr det?

Mobil gjenværende olje

Mobil gjenværende olje er bevegelig olje som ikke er fortrengt til produksjonsbrønner ved hjelp av vann eller gass. Denne oljen kan i prinsippet utvinnes ved hjelp av flere brønner og mer langvarig bruk av vann- og/eller gassinjeksjon.​​

Immobil olje

Immobil olje er olje som henger fast på poreveggen i reservoaret. Denne kan ikke presses ut av porene og produseres ved mer injeksjon av vann eller gass. Det kreves bruk av avanserte metoder (EOR) for at deler av den immobile oljen skal kunne mobiliseres.​​

Den immobile oljen kan oppta en betydelig del av porevolumet i et reservoar – den immobile oljen kalles også for residuell olje, eller rest-olje.​

Les mer:

Vannbaserte utvinningsmetoder

Gassbaserte utvinningsmetoder

Termiske utvinningsmetoder

EOR-screeningstudier

 

Ta meg til toppen av siden

Oppdatert: 27.01.2021