Gassbaserte utvinningsmetoder

Injeksjon av CO2-gass

Ved blandbare betingelser (som blant annet er avhengig av trykk, temperatur og oljens komposisjon) vil CO2 og olje oppløses i hverandre og danne en felles fase. CO2 blander seg med oljen og gjør den mer lettflytende i tillegg til å redusere grenseflatespenningen mellom olje og gass.

Disse prosessene gjør at oljen enklere kan presses mot produksjonsbrønnene og produseres. I tillegg kan det føre til at deler av den immobile oljen blir mobilisert og dermed kan produseres.​

Injeksjon av hydrokarbongass

Denne metoden virker på samme måte som injeksjon av CO2-gass, men her brukes hydrokarbongass i stedet for CO2-gass. Ulempen med hydrokarbongass i forhold til CO2 er at det ofte er vanskeligere å oppnå blandbarhet. Dessuten kan gassen ha en betydelig salgsverdi.​


​FAWAG

FAWAG (skumassistert vann- alternerende gassinjeksjon) er en metode som kontrollerer gassmobiliteten i reservoaret ved å bruke skum. Skumdannende forbindelser kan tilsettes gass i en VAG-prosess når en opplever dårlig fortrengningseffektivitet av gassfasen.

Skum reduserer hvor lett gass beveger seg i et reservoar og kan dermed føre til at gassen drenerer større deler av reservoaret og øker oljeutvinningen.

Les mer:

Avanserte utvinningsmetoder (EOR)

Vannbaserte utvinningsmetoder

Termiske utvinningsmetoder

EOR-screeningstudier

 

Oppdatert: 27.01.2021