Termiske utvinningsmetoder

Termiske utvinningsmetoder innebærer tiltak som øker temperaturen i reservoaret for å få tung, viskøs olje til å strømme enklere.

Tiltak i bruk er in-situ-forbrenning, injeksjon av varmt vann og damp. Termiske utvinningsmetoder er ikke i bruk på norsk sokkel.​

Les mer:

Avanserte utvinningsmetoder (EOR)

Vannbaserte utvinningsmetoder

Gassbaserte utvinningsmetoder

EOR-screeningstudier

Oppdatert: 27.01.2021