Gassinjeksjon

Gassinjeksjon brukes som trykkstøtte i reservoaret og skyver oljen inn mot produksjonsbrønnen. Gassene som anvendes til gassinjeksjon er i all hovedsak hydrokarboner, men karbondioksid (CO2) og nitrogen (eller nitrogen-rik røykgass) kan også brukes.

Den injiserte gassen kan være blandbar, slik at gassen og oljen oppløses i hverandre og danner en mer mobil væske, eller den kan være ikke-blandbar slik at oljen og gassen holder seg i egne faser. Gassinjeksjon har god mikroskopisk fortrengning. I 2019 er det 22 felt på sokkelen som har gassinjeksjon.​

​Oseberg bruker injeksjon av gass og vann som trykkvedlikehold i reservoaret. Injeksjon av store mengder gass høyt oppe på strukturen i hovedfeltet fører til at oljen skyves svært godt gjennom reservoaret. Tidligere ble injeksjonsgass importert fra Troll Øst (TOGI) og Oseberg Vest.

Nå blir produsert gass delvis eksportert og delvis reinjisert. I 2012 fikk Oseberg Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å øke utvinningen ved hjelp av gassinjeksjon på feltet. ​

Les mer

Hvorfor får vi ikke ut all oljen?

 

 

Oppdatert: 27.11.2020