Vanninjeksjon

Vanninjeksjon brukes som trykkstøtte i reservoaret. Vanninjeksjon skyver oljen fra injeksjonsbrønnen mot produksjonsbrønnen.

Det injiserte vannet er behandlet formasjonsvann eller sjøvann. I 2019 er det 41 felt på sokkelen som har vanninjeksjon.​

Ekofisk ble opprinnelig produsert med trykkavlastning, og hadde en forventet utvinningsgrad på 17 prosent. Senere har vanninjeksjon bidratt til en betydelig økning i oljeutvinningen. Omfattende vanninjeksjon begynte i 1987, og siden har området for vanninjeksjon blitt utvidet i flere faser.

Erfaringer har vist at vannet fortrenger oljen langt mer effektivt enn ventet, og den endelige utvinningsgraden på Ekofisk er estimert til over 50 prosent.

 

Mobil olje

 

Figur: Tverrsnitt av et reservoar som viser et eksempel på fordeling av olje og vann etter vannflømming, og fordeling av væskene på porenivå.

 

Oppdatert: 27.11.2020