Publikasjoner

publikasjoner

Foto: Øystein Leiknes Nag, Oljedirektoratet.

Vi gir blant annet ut ressursrapporter, geologiske vurderinger og sokkelkartet.

Disse finnes i pdf-versjon på våre nettsider, men du kan også bestille en trykt versjon av publikasjonen og få den tilsendt via post. 

Jeg vil bestille en trykt publikasjon

Jeg vil bestille Sokkelkartet 2022 på papir

Magasinet Norsk sokkel

Siste utgave av Norsk sokkel ble utgitt av Oljedirektoratet i 2020.

Oppdatert: 08.12.2022

Magasinet Norsk sokkel

Siste utgave av Norsk sokkel ble utgitt av Oljedirektoratet i 2020.