Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

CO2-atlas

Norge har lang erfaring med å lagre karbondioksid (CO2) under havbunnen på kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet jobber med spørsmål knyttet til fangst, transport og lagring av CO2. Vi kartlegger områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, og utreder også bruk av CO2 til å øke oljeutvinningen.

CO2 samleatlas for norsk kontinentalsokkel (på engelsk)

Oljedirektoratet har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og gir ut en samlet, oppdatert versjon av tidligere atlaser (finnes kun på engelsk).


CO2 lagringsatlas for den sølige delen av Barentshavet

Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og atlaset er over den sørlige delen av Barentshavet.


CO2 lagringsatlas for Norskehavet

Det er mulig å lagre 5,5 gigatonn karbondioksid i Norskehavet, ifølge Oljedirektoratets lagringsatlas. Det er over hundre ganger mer enn all CO2 som ble sluppet ut i Norge i fjor.


CO2 lagringsatlas for Nordsjøen

Et atlas som beskriver mulige undergrunnslagre for karbondioksid i den norske delen av Nordsjøen.

Oppdatert: 16.04.2019