Ny letegiv

Med Aasta Hansteen-innretningen på plass i Norskehavet, åpner en ny provins og et nytt kapittel for gassleveransene fra Norge.

Dette åpner for nye muligheter i det nordlige Norskehavet. Det er gjort flere funn i området som kan knyttes opp mot Aasta Hansteen. Økt leteaktivitet i området har båret frukter. Og nå bør leteaktiviteten intensiveres – navet er kommet på plass.

Aasta Hansteen klargjøres for oppstart i høst. Innretningen er planlagt som et feltsenter for andre funn i området. Infrastrukturen er kraftig oppgradert.

Vår reportasje i denne utgaven viser at det også er et imponerende stykke industriarbeid som er gjennomført på Nyhamna i Møre og Romsdal. Her lander den nye rørledningen Polarled som skal transportere gassen fra Aasta Hansteen til land. Og herfra videretransporteres ferdig prosessert gass ut gjennom rørledningen Langeled til Sleipner i Nordsjøen og videre til Storbritannia. Det sikrer at britene får sin nice cup of tea og kan varme opp boligene sine. Hovedtyngden av de norske gassleveransene til Storbritannia – og som dekker rundt 20 prosent av britenes gassbehov – kommer fra Nyhamna.

Oljedirektoratet har siden starten av det norske eventyret vært opptatt av hvordan olje- og gassressursene skal forvaltes. Ettersom de fleste funn inneholder både olje og gass er det smart å produsere oljen før gassen. Gassen injiseres igjen for å presse ut enda mer olje som ellers går tapt. Så, når oljeproduksjon går ned, produseres gassen. Det skjer på flere felt nå, og det forklarer hvorfor andelen av gasseksport øker. Gass blir stadig viktigere for Norge.

Dessuten så er det fortsatt mye uoppdagede ressurser i Norskehavet. Det viser vår nylig framlagte Ressursrapport leting 2018. Riktignok blir olje- og gassforekomstene stadig vanskeligere å finne, men på den andre siden så gir teknologiutviklingen grunnlag for ny innsikt. En annen artikkel i denne utgaven viser store muligheter ved bruk av kunstig intelligens. Digitaliseringen ruller inn i oljenæringen for fullt og endrer måten folk jobber på.

Kombinasjonen av geofaglig kompetanse og digital teknologi gjør det mulig å finne nye olje og gassressurser. Ressursrapporten viser at fortsatt gjenstår det å finne 47 prosent av de totale ressursene på norsk sokkel. En betydelig del av disse befinner seg i Norskehavet.

 

Bente Nyland, Oljedirektør

Bente Nyland
Oljedirektør