Oljedirektoratet

Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

Oljedirektoratets nye ressursrapport viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

Det er mye olje og gass igjen på norsk sokkel, og det gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, mer og bedre data, nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner for nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn. Men skal produksjonen av olje og gass opprettholdes over tid, må selskapene lete – og finne – mer.

«I denne rapporten legger vi blant annet fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på sokkelen. Den viser at etter mer enn 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert. Av disse er litt under halvparten ikke engang funnet,» sier letedirektør Torgeir Stordal (over). Estimatet for uoppdagede ressurser er på 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), noe som tilsvarer om lag 40 Johan Castbergfelt. OD forventer at rundt to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten er fordelt på Nordsjøen og Norskehavet. «Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår,» sier Stordal.

«Myndighetene legger til rette for jevnlig tilgang på areal gjennom konsesjonsrunder. I de siste rundene har det vært stor interesse fra industrien, og etter et par år med lavere leteaktivitet ser vi nå at det tar seg opp igjen. Dette er viktig for at ressurspotensialet skal bli påvist og produsert.» Oljedirektoratets analyser viser at det har vært lønnsomt å lete i alle havområdene på norsk sokkel. Letedirektøren understreker at det derfor er viktig at selskapene fortsetter å lete aktivt i både kjente og mindre kjente områder, og at et mangfold av aktører bidrar til dette.

En trend de siste årene er at funnene har vært mindre enn tidligere. Olje- og gassforekomstene blir dessuten stadig vanskeligere å finne. Her har ny teknologi gitt bedre data og bedre verktøy som har bidratt til ny innsikt og nye letekonsepter. «Denne utviklingen vil fortsette. Kombinasjonen av bedre geofaglig kompetanse og digital teknologi blir trolig nøkkelen til å identifisere nye ressurser i årene framover.»

Rapporten presenterer en rekke analyser som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til både myndighetene og næringen. Hensikten med analysene er å gi grunnlag for læring og gode beslutninger som kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten og produksjonsnivået utover i tid.

Les: Ressursrapporten 2018

 

torgeir-stordal-2018.jpg

Torgeir Stordalen
Letedirektør