Rapporter

Foruten Ressursrapporten, deltar vi også i arbeidet med rapporter om ulike forhold tilknyttet petroleumsvirksomheten. Noen av de viktigste presenteres her.

Nyeste rapporter:

Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

Ressursrapport for leting 2020

Kraft fra land til norsk sokkel 2020

Prosjektgjennomføring på norsk sokkel (2020) 

 

2019

Sokkelåret 2019

Vurdering av gasstransportalternativer i Barentshavet sør (pdf)

Ressursrapport 2019 for funn og felt

Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf (på engelsk) (pdf)

Petroleumsvirksomhet i nordområdene (2019) (pdf)

 

Oppdatert: 14.01.2021