Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Arkiv


Last ned pdf:


Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report

Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.


Driftskostnader - status og utvikling 

Rapporten gjennomgår utviklingen i driftskostnader på sokkelnivå og for et utvalg av felt som har vært i produksjon fra år 2000 eller tidligere, og fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.


Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014 

Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.


Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.


Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Oppdatering av NOx-studie 2005


 

Oppdatert: 14.03.2019