Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Exploration technology and exploration performance offshore Norway

I rapporten blir det vurdert fremskritt innen leteteknologi og geovitenskap siden 1990 og virkningen for leting på norsk sokkel.

Rapporten er fra 2018 har gått gjennom 11 teknologiske temaer, inkludert risiko- og usikkerhetsanalyse og måter å jobbe, samt kvantitative seismiske analyser og elektromagnetiske teknikker.

Bestill rapporten fra Westwood Global Energy sine nettsider
(kun på engelsk)

Ansvarsfraskrivelse

Denne rapporten er resultatet av en studie utført av Westwood Global Energy på vegne av Oljedirektoratet. Rapporten og dens konklusjoner er Westwoods egne, og reflekterer ikke nødvendigvis vårt syn.

Oppdatert: 14.03.2019