4 - Innretninger som er disponert

4.1 På norsk sokkel

Mange av de over 500 innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. I årene som kommer skal flere av disse disponeres på en forsvarlig måte.

I følge ODs faktasider [1] er det på norsk sokkel i dag 12 betonginnretninger, 21 flytende og 72 bunnfaste stålinnretninger. Noen undervanns- og stålkonstruksjoner er allerede fjernet fra de eldste feltene i Nordsjøen. I tillegg er det over 400 undervannsinnretninger som er i drift.

I følge oversikten fra OD er i alt 59 innretninger allerede disponert på norsk sokkel. Fordeling på type innretning er gitt i Figur 4-1.

 

Fig-4-1 Innretninger som er disponert på norsk sokkel (*utenom enkelt- brønnrammer)

Figur 4-1:
Innretninger som er disponert på norsk sokkel (*utenom enkelt- brønnrammer)

 

I hovedsak har disponeringsarbeidet på norsk sokkel vært fokusert på Ekofisk og Frigg- området. Dette er felt som ble bygget ut på 1970-tallet. Disponeringsarbeidene er avsluttet på Friggfeltet mens det fremdeles gjenstår å disponere noen nedstengte innretninger i Ekofiskområdet. De disponerte innretningene, sortert på felt og installasjonstyper, er som vist i Tabell 4-1 til Tabell 4-4. Vektanslagene er hentet fra OSPAR 2015 [3]. Vekter merket * og ** er hentet fra hhv. Akvaplan-niva [11] og Offshore Magazine [12].

 

Tabell 4-1: Liste over faste stålplattformer disponert fra norsk sokkel

Tabell 4-1: Liste over faste stålplattformer disponert fra norsk sokkel

 

Tabell 4-2: Liste over faste betongplattformer disponert fra norsk sokkel

Tabell 4-2: Liste over faste betongplattformer disponert fra norsk sokkel

 

Tabell 4-3: Liste over flytende innretninger disponert fra norsk sokkel

Tabell 4-3: Liste over flytende innretninger disponert fra norsk sokkel

 

Tabell 4-4: Liste over undervannsinnretninger (utenom enkelt-brønnrammer) disponert fra norsk sokkel

Tabell 4-4: Liste over undervannsinnretninger (utenom enkelt-brønnrammer) disponert fra norsk sokkel

 

4.2 Nordsjøområdet forøvrig

I nordsjøområdet utenom norsk sokkel (dvs. britisk, dansk, tysk og nederlandsk sokkel) er det i alt 553 faste og flytende innretninger som er enten i produksjon eller stengt ned [3]. Ifølge samme kilde er det fjernet 39 faste stålinnretninger, 32 flytende innretninger og 35 undervannsinnretninger fra britisk og nederlandsk sokkel.

Figur 4-2 viser en oppsummering av antall innretninger som er fjernet i Nordsjø-området utenom norsk sokkel.

 

Figur 4-2: Innretninger fjernet i Nordsjøen for øvrig [3] (*utenom enkelt-brønnrammer)

Figur 4-2:
Innretninger fjernet i Nordsjøen for øvrig [3] (*utenom enkelt-brønnrammer)