Vedlegg B - Generelle innholdslister for dekksanlegg i nordre/sentrale nordsjøen og muligheter for resalg av dette

Tabellene i dette kapittelet er i sin helhet hentet fra [26].

Vedlegg-B-1.png

 

Vedlegg-B-2.png

 

Vedlegg-B-3.png

 

Vedlegg-B-4.png

 

Vedlegg-B-5.png

 

Vedlegg-B-6.png