Vedlegg C - Egnethet av forskjellige rivemetoder for riving av en betonginstallasjon

Tabellen er utarbeidet av AFDO [34].

Vedlegg-C-1.png