Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rapportarkiv

Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report (engelsk) (pdf)

Rambøll Oil & Gas har levert en studie (2016) som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.


Driftskostnader - status og utvikling (pdf) 

Rapporten (2015) gjennomgår utviklingen i driftskostnader på sokkelnivå og for et utvalg av felt som har vært i produksjon fra år 2000 eller tidligere, og fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.


Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014 (pdf) 

Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.


CO2 samleatlas for Norsk kontinentalsokkel (engelsk)

Oljedirektoratet har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og gir ut en samlet, oppdatert versjon av tidligere atlaser (2014).


CO2 lagringsatlas Barentshavet (engelsk) (pdf)

Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.


Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel (pdf)

Oljedirektoratet har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt (2013).


Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel (pdf)

Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring per 2012. Rapporten er en oppdatering av NOx-studiet i 2005.


Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (pdf)

I forvaltningsplanen ble Oljedirektoratet gitt i oppdrag å gjennomføre geologisk kartlegging for å styrke kunnskapen om mulige petroleumsressurser i Nordland VII og Troms II.


Kraft fra land (pdf)

Rapporten er en oppdatering av analysen NVE og OD gjorde i 2002 av elektrifisering av sokkelen. Det er en rekke faktorer som har endret seg siden 2002, og som er tatt hensyn til i foreliggende rapport (fra 2008). 

 

Oppdatert: 16.04.2019