Barentshavet nord 2017

Rapporten gjør en geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord.

En av Oljedirektoratets (OD) oppgaver er å ha oversikt over petroleumsressursene på hele norsk kontinentalsokkel. OD arbeider derfor med å kartlegge mulige petroleumsressurser både i åpnede og uåpnede områder for å kunne ha et godt faktagrunnlag for framtidige beslutninger. Arbeidet er forankret i Tildelingsbrevet til OD, i delen som omhandler «Arbeide for langsiktig ressurstilgang», og i ODs strategiske plan for perioden 2016 – 2020 - «Kartlegge og promotere ressursene».

Les den digitale rapporten eller les rapporten som pdf.

 

Oppdatert: 16.12.2019