Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf

Rapporten "Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf – Cost Effective and Innovative Solutions" er utarbeidet av Genesis Oil and Gas Consultants Norway AS for Oljedirektoratet. Studien ble utført for å identifisere og vurdere mulige tiltak som kan øke kostnadseffektiviteten ved avslutning og fjerning av offshorestrukturer, samt plugging av brønner på norsk kontinentalsokkel.

Studien tar for seg teknikker og metoder innenfor tekniske og kommersielle områder, samt generell industripraksis.

Funnene i rapporten er basert på kunnskap og erfaring fra Genesis. I tillegg, dokumentert erfaringsbasert læring fra tidligere avslutnings- og fjerningsprosjekter som har blitt publisert i offentlige forum og konferanser.

Last ned pdf:

Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf – Cost Effective and Innovative Solutions (på engelsk)

Oppdatert: 21.02.2020