Driftskostnader – status og utvikling

Driftskostnader – status og utvikling

Rapporten gjennomgår utviklingen i driftskostnader på sokkelnivå og for et utvalg av felt som har vært i produksjon fra år 2000 eller tidligere, og fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.

Last ned pdf

Oppdatert: 25.06.2019