Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014

Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.

Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.06.2019