Exploration technology and exploration performance offshore Norway

Westwood Global Energy har levert en rapport om leteteknologi og geovitenskap.

I rapporten blir det vurdert fremskritt innen leteteknologi og geovitenskap siden 1990 og virkningen for leting på norsk sokkel. Rapporten har gjennomgått 11 teknologiske temaer, inkludert risiko- og usikkerhetsanalyse og måter å jobbe, samt kvantitative seismiske analyser og elektromagnetiske teknikker.

Bestill rapporten


Ansvarsfraskrivelse

Denne rapporten er resultatet av en studie utført av Westwood på vegne av OD. Rapporten og dens konklusjoner er Westwoods egne, og reflekterer ikke nødvendigvis ODs syn.

Oppdatert: 25.06.2019