Kraft fra land til norsk sokkel

Rapporten "Kraft fra land til norsk sokkel" (2020) viser at snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land.

I dag er det 16 felt som har, eller har vedtatt å ta i bruk kraft fra land. Det forventes at alle disse kraftløsningene er i drift i 2023. Da kommer felt med kraft fra land til å stå for rundt 45 prosent av den totale produksjonen av olje og gass på sokkelen.

Dette fører til at utslippene i Norge blir lavere enn de ellers ville ha vært. De unngåtte utslippene som følge av disse kraft fra land-løsninger er estimert til 3,2 millioner tonn CO₂ per år.

Dette tilsvarer om lag en fjerdedel av de totale utslippene fra petroleumssektoren i 2019. Kraft fra land vurderes på flere felt. Noen er bedre egnet enn andre. Derfor varierer både kostnader og potensielle utslippsreduksjoner betydelig fra felt til felt.

Les rapporten Kraft fra land til norsk sokkel, 2020

Nyhet: Snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land

 

Oppdatert: 30.06.2020