Vedlegg B - Unngåtte utslipp

Oversikt over estimerte årlige utslippsreduksjoner for CO₂ og NOX fra innretninger med kraft fra land vises i tabell B-1 (informasjonen er rapportert av operatørselskapene).

 

Tabell som viser unngåtte utslipp

Tabell B-1 Unngåtte utslipp