Petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Sommeren 2007, 2008 og 2009 samlet Oljedirektoratet inn 2D- og 3D-seismikk i området som ikke tidligere har vært åpnet for petroleumsvirksomhet. Disse dataene har bidratt til å øke forståelsen av geologien i komplekse områder.

Basert på den nye kunnskapen og tidligere innsamlet data har Oljedirektoratet kartlagt områdene og beregnet ressurspotensialet. Evalueringen omfatter også Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland VI og området Eggakanten sørvest i Barentshavet.

Last ned pdf:

Oppdatert: 14.02.2020