Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Det har vært petroleumsvirksomhet i nordområdene helt siden de første letebrønnene ble boret nær kysten i Laptevhavet i Russland på 1930-tallet. I Norge startet petroleumsvirksomheten i nordområdene i 1979, og i 2007 startet produksjonen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Denne rapporten viser hvordan leting og olje- og gassproduksjon foregår i stor skala under krevende arktiske marine forhold både i USA (Alaska), Canada og Russland. Det pågår både leting og produksjon i områder som har havis, første-års is, flerårig is og isfjell, og i områder som er helt innefrosset. 

Last ned pdf:

Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Oppdatert: 13.12.2019