Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Rapporten "Petroleumsvirksomhet i nordområdene" setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

Rapporten viser hvordan leting og olje- og gassproduksjon foregår i stor skala under krevende arktiske marine forhold i både USA, Canada og Russland.

Det letes og produseres i områder som har både havis, første-års is, flerårig is og isfjell, og i områder som er helt innefrosset. Det produseres også olje og gass i områder med store avstander og røffe vind- og bølgeforhold.

Les rapporten "Petroleumsvirksomhet i nordområdene" (pdf) (april 2019)

Oppdatert: 02.04.2019