Tillegg – Oversikt over prosjekter

Store norske selskap (Equinor)

Alve, Gjøa, Vega og Vega Sør, Rutil i Rimfaksdalen, Morvin, Troll B Gassinjeksjon, Troll P-12, Yttergryta, Åsgard Undervannskompresjon, Visund Sør, Oseberg Delta 2, Valemon, Gudrun, Svalin, Aasta Hansteen, Gina Krog, Stjerne, Skuld, Vigdis Nordøst, Hyme, Sverdrup Byggetrinn 1, Oseberg Vestflanken 2, Bauge, Byrding, Njord Future, Trestakk, Utgard, Johan Castberg, Snorre Expansion Project (SEP), Troll Fase 3
Små selskap  
Mellomstore selskap Lundin (Brynhild, Edvard Grieg), Marathon (Bøyla, Volund), DEA (Dvalin), Maersk (Flyndre), Wintershall (Maria, Nova), Talisman (Rev, Varg gasseksport, Yme), Repsol (Yme new development), Aker BP (Ærfugl, Skogul, Valhall Flanke Vest), Det Norske (Ivar Aasen, Jette), BG (Gaupe, Knarr)
Store internasjonale selskap BP (Skarv, Valhall Videreutvikling), ENI (Goliat, Marulk), Total (Atla, Martin Linge), ConocoPhillips (Ekofisk 2/4 VC, Ekofisk Sør, Eldfisk II)
Europeiske gass/kraftselskap VNG (Fenja), Centrica (Oda), Dong (Oselvar, Trym)
Annet

Edvard Grieg Oljerør: I konseptfasen gjennomførte Lundin som operatør for Edvard Grieg konseptstudier og evaluering for transport av olje. Statoil overtok operatørskapet ved etablering av EGOP (Edvard Grieg Oil Pipeline)-interessentskapet i 2012 og videreførte det valgte konseptet fram mot PAD. Statoil var ansvarlig for utbyggingen.

Utsirahøgda Gasseksportrør: Som for EG oljerør var Lundin ansvarlig for konseptfasen, deretter ble Statoil operatør for videre planlegging og utbygging på vegne av rettighetshaverne i UHGP (Utsirhøgda Gas pipeline).
Polarled: Equinor ansvarlig for rørledning, Shell for oppgraderinger på Nyhamna

KEP2010: Kårstø ekspansjonsprosjekt. Gassco operatør for Kårstø-anleggene på vegne av interessentskapet Gassled. Equinor ansvarlig for teknisk drift av anlegget og dermed planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Tabell 2 Operatører* og utbyggingsprosjekter

 

*) I de tilfeller hvor det har vært endring i operatørskap/selskapstype underveis i gjennomføringsfasen er det i tabellen oppgitt hvilken operatør som har levert PUD. Eksempel: Martin Linge/Total selv om Equinor overtok Totals eierandeler og operatørskap et stykke ut i gjennomføringsfasen