Studie om kraft fra land til norsk sokkel

Beregninger viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1 600 kroner per tonn karbondioksid (CO2) og oppover. Dette er høyere enn tidligere publiserte estimater.

Den høye tiltakskostnaden skyldes i hovedsak betydelige økte byggekostnader offshore, stor kompleksitet i ombyggingsprosessene og fallende produksjon på feltene.

Last ned pdf:

Kraft fra land (hele rapporten)

Oppdatert: 18.10.2019